Bouwcommissie

De bouwcommissie zoals beschreven in ons huishoudelijk reglement is in het leven geroepen om wildgroei in bebouwing te voorkomen. Deze commissie dient tevens om de veiligheid op ons complex te waarborgen.

Wat betekent dit voor u?
Bij bouwen zonder toestemming kan een huurder gedwongen worden tot afbraak van het gebouwde en terugbrengen in de oude situatie. Het is altijd raadzaam om eerst het bestuur en de bouwcommissie te raadplegen voordat u begint met bouwen.

Huidige huurders
Voor de huidige huurders geldt een gedoogbeleid. Pas wanneer zij de bebouwing op hun tuin gaan veranderen dienen zij de plannen voor te leggen aan de bouwcommissie. Dat kan via een formulier wat bij het bestuur is te verkrijgen. De commissie richt zich niet op bestaande situaties die afwijken van de huidige voorschriften.

Nieuwe huurders:
Nieuwe huurders mogen in hun proefjaar (1e jaar) geen gebouwen en/of kassen plaatsen. In het tweede jaar moeten de nieuwe huurders voor het bouwen van huisjes en kassen op hun tuin eerst toestemming krijgen van de bouwcommissie. Zij dienen hun verzoek schriftelijk in, met tenminste de volgende informatie: afmetingen, materialen en kleur. Het aanvraag formulier is verkrijgbaar bij het bestuur.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn en gedeponeerd worden in de brievenbus aan het hekwerk bij het verenigingsgebouw of overhandig te worden aan één van de bestuursleden. Het formulier kan ook aangevraagd worden via info@volkstuinterneuzen.nl en mag ook digitaal verstuurd worden naar info@volkstuinterneuzen.nl .