Bouwcommissie

Op 17 juli 2013 heeft het bestuur besloten de bouwcommissie zoals beschreven in ons huishoudelijk reglement opnieuw in het leven te roepen. We willen onze volkstuinvereniging weer op de kaart zetten en zorgen dat het complex een betere uitstraling en een mooi aanzien krijgt. Het dient tevens om de veiligheid op ons complex te waarborgen.

Wat betekent dit voor u?
De commissie wordt ingesteld met ingang van 17 juli 2013. Bij bouwen zonder toestemming kan een huurder gedwongen worden tot afbraak van het gebouwde en terugbrengen in de oude situatie. Het is altijd raadzaam om eerst het bestuur en de bouwcommissie te raadplegen voordat u begint met bouwen.

Huidige huurders
Voor de huidige huurders geldt een gedoogbeleid. Pas wanneer zij de bebouwing op hun tuin gaan veranderen dienen zij de plannen voor te leggen aan de bouwcommissie. Dat kan via onderstaand formulier. De commissie richt zich niet op bestaande situaties die afwijken van de huidige voorschriften.

Nieuwe huurders:
Nieuwe huurders moeten voor het bouwen (of verbouwen) van huisjes en kassen op hun tuin eerst toestemming krijgen van de bouwcommissie. Zij dienen hun verzoek schriftelijk in, met tenminste de volgende informatie: afmetingen, materialen en kleur. Het aanvraag formulier staat hieronder ter download beschikbaar.

Aanvraagformulier
Vul onderstaand formulier in en doe deze in de brievenbus aan de gevel van het verenigingsgebouw of overhandig het aan één van de bouwcommissieleden. Het formulier digitaal sturen mag ook, naar bouwcommissie@volkstuinterneuzen.nl

Download het formulier (microsoft word bestand)

De bouwcommissie bestaat uit:
Rob van Doorn
Mirko Tomic

Het centrale email adres is: bouwcommissie@volkstuinterneuzen.nl