Historie Tuinderslust

De tuindersvereniging “Volkstuinvereniging TUINDERSLUST Terneuzen” is op 22 oktober 1965 opgericht. Bij de oprichtingsvergadering, onder leiding van de toenmalige voorzitter J. de Mul, waren ongeveer 60 leden aanwezig. De contributie werd vastgesteld op 10 gulden per lid en de huurprijs op 3 cent per m2. De tuinen lagen toen nog in de Katspolder bij de Otheense kreek. Deze grond was van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en de gemeente Terneuzen verleende elk jaar opnieuw toestemming om de grond, voor het gebruik van volkstuinen, te verhuren.

In 1972 nam Jan Timmer de voorzittershamer over. De vereniging kwam echter in 1974 in moeilijk vaarwater. Het Bouwfonds gaf aan plannen te hebben om de grond bij de jachthaven in 1975 in gebruik te willen nemen, zodat de tuinen ontruimd moesten worden nog voordat de tuinen, bij het gehucht Driewegen, klaar waren. Gelukkig moest het bestemmingsplan nog gewijzigd worden, zodat de vereniging wat meer ruimte en tijd kreeg om het nieuwe plan te verwezenlijken.

In 1976 werd het nieuwe complex bij Driewegen in gebruik genomen. Op de ruim vier hectare gemeentegrond zijn 150 volkstuinen gevestigd. Het nieuwe complex bij Driewegen, met mooi aangelegde paden, werd in 1976 in gebruik genomen.

7 april 2010, gaf Jan Timmer na 38 jaar, de voorzittershamer over aan Mirko Tomic.

Het complex was na 35 jaar toe aan een grondige opknapbeurt. De paden waren aan vernieuwing toe en er was sprake van vandalisme op de tuinen. In samenspraak met de gemeente Terneuzen is besloten om de paden en de verlichting te vernieuwen. Om vandalisme tegen te gaan is er tevens een nieuw hekwerk geplaatst. Mede door de inzet van de gemeente Terneuzen, het bestuur en de huurders was de klus in 2012 geklaard. Er is hard gewerkt, hagen en hekwerken moesten gerooid en opgeruimd worden om de paden te kunnen asfalteren. Op 25 mei 2012 is het gerenoveerde complex, door wethouder Jaap Bos, feestelijk heropent.

Piet Kentin heeft daarna twee jaar de vereniging als voorzitter geleidt en heeft het stokje dan weer overgedragen aan Mirko Tomic.

In 2023 is Guust Neve aangetreden als voorzitter, die jaren onze secretaris is geweest. Secretariaat is door Jos Strobbe opgepakt en het penningmeesterschap is door Faki Atmaca op zich genomen. Door het nieuwe bestuur zijn de regels voor lidmaatschap van onze verenging aangescherpt en de huisregels gewijzigd. We willen trachten het complex een betere aanblik te geven en inzetten op beter onderhoud van de tuinen en de openbare ruimte.